SVG Support

Popis

Safely upload SVG files to your media library and use them like any other image. Now with optional sanitization!

Podpora SVG má ale více funkcí !!! Přečtěte si další informace.

Při používání obrázků SVG na Vašem webu WordPress může být obtížné stylizovat prvky v rámci SVG pomocí CSS.Nyní můžete snadno!

Škálovatelná vektorová grafika (SVG) se stává běžným místem v moderním webovém designu, což Vám umožňuje vkládat obrázky s malými velikostmi souborů, které lze škálovat na libovolnou vizuální velikost bez ztráty kvality.

This plugin not only provides SVG Support like the name says, it also allows you to easily embed your full SVG file’s code using a simple IMG tag.

By adding the class "style-svg" to your IMG elements (or outer containers), this plugin dynamically replaces any IMG elements containing an SVG in the src that are found inside the target class with your complete SVG code, rendering it inline.

Hlavním účelem je umožnit styling a animaci prvků SVG. Při použití samotných značek embed, object nebo img jsou možnosti stylingu obvykle omezené.

Funkce

 • SVG Podpora pro knihovnu médií
 • Sanitize SVG uploads
 • Minify SVG files
 • Vložte svůj SVG kód
 • Stylizujte prvky SVG přímo pomocí CSS
 • Animujte prvky SVG pomocí CSS a JS
 • Super snadná stránka nastavení s pokyny
 • Omezte možnost nahrávání SVG pouze na správce
 • Set custom target class (can be used on outer elements as of 2.4)
 • Extrémně jednoduché použití – zjednodušuje složité používání souborů SVG

Využití

Nejprve nainstalujte a aktivujte podporu SVG (tento plugin).

Po aktivaci můžete jednoduše nahrát obrázky SVG do knihovny médií jako jakýkoli jiný soubor.

As an administrator, you can go to the admin settings page „Settings > SVG Support“ and restrict SVG file uploads to administrators only.

Pokud potřebujete pouze nahrát soubory SVG, které se mají použít jako obrázky, nemusíte aktivovat „Pokročilý režim“. Ponecháte-li jej deaktivovaný, zajistíte, že frontendový skript nebude zařazen do fronty a zbytečné nastavení zůstane skryto.

Pro pokročilé použití: Povolte „Pokročilý mód“ v části Nastavení > SVG Podpora.

Now you can enable santization and/or minification of your SVG uploads, define a custom CSS class to target and fiddle with some other settings.

S povoleným pokročilým režimem můžete vložit obrázky SVG stejně jako standardní obrázek s přidáním (v textovém zobrazení) třídy "style-svg" (nebo vlastní třída, kterou jste definovali) na Vaše značky IMG, které chcete, aby tento plugin vyměnil za Váš skutečný kód SVG.

Například:

<img class="style-svg" alt="alt-text" src="image-source.svg" />

nebo

<img class="your-custom-class" alt="alt-text" src="image-source.svg" />

Celý prvek značky IMG bude nyní dynamicky nahrazen skutečným kódem Vašeho SVG, takže bude možné cílit na vnitřní obsah.
To Vám umožní zacílit prvky ve Vašem SVG pomocí CSS a JS.

Ze značky IMG můžete odstranit všechny ostatní atributy, protože i tak zmizí.

Additionally, you can now add the target class to outer elements if you’re unable to add it directly to the IMG itself. This plugin will traverse the children looking for your SVG to replace with the inline code.

There’s a setting to automatically add your class to the IMG tag for you when you’re inserting SVG’s in to a post or page, which also removes unnecessary tags.

Since 2.3.11, you can force all SVG files sitewide to be rendered inline with a single checkbox (use with caution). Additionally, you can now choose whether to use the minified or expanded version of the JS file.

Doporučené obrázky: Pokud je příspěvek/stránka uložena s Vaším SVG jako doporučený obrázek, v meta boxu doporučeného obrázku se zobrazí zaškrtávací políčko, které Vám umožní jeho vykreslení vložené (pouze pokud je aktivní pokročilý režim).

Poznámka: Pokud se Váš SVG nezobrazuje, je pravděpodobné, že se zobrazuje s 0 výškou a šířkou. V takovém případě budete muset v CSS nastavit vlastní výšku a šířku, aby se soubory SVG zobrazovaly správně.

Pokud máte nějaké problémy, použijte kartu podpory a já se pokusím co nejdříve se Vám ozvat

Spin up a test site

With a single click, you can spin up a completely free test site to test SVG Support using TasteWP! No sign up, no cards, nothing! How cool is that? Give it a go:
Click Here to spin up a test site in seconds

Zabezpečení

As with allowing uploads of any files, there is potential risks involved. So I have added some features to help!

 • Optional sanitization to help strip any malicious code form your SVG files upon upload.
 • Restrict uploads to admin only.

Only allow users to upload SVG files if you trust them. You have the option to restrict SVG usage to Administrators only from the settings page plus the ability to enable SVG sanitization to attemnpt to clean up any SVG files uploaded.

By default, anyone with Media Library access or upload_files capability will be able to upload SVG files (that is Administrators, Authors and Editors). Please note that SVG files are actually XML which would allow someone to inject malicious code if you’re not careful with who has upload privileges.

Zpětná vazba

Jsem otevřen Vašim návrhům a zpětné vazbě – děkujeme, že používáte podporu SVG!

Follow @SVGSupport on Twitter
Follow @benbodhi on Twitter

Poznámka: Doufám, že se vám tento plugin líbí! Věnujte prosím chvíli hodnocení.

Překlady

Zde můžete přispět svým překladem.
Jste v překladu WordPress noví? Přečtěte si příručku Translator Handbook a začněte.

Snímky obrazovky

 • Základní nastavení
 • Pokročilá nastavení
 • Zaškrtávací políčko Vybraný obrázek k vykreslení SVG vložené
 • SVG použitý v nativním WP Image Widget (od 4.9)
 • Řadový SVG v označení předního konce
 • Karta Nápovědy - Přehled
 • Karta Nápovědy - Nastavení
 • Karta Nápovědy - Standardní použití
 • Karta Nápovědy - Render SVG Inline (pokročilé použití)

Nejčastější dotazy

SVG se nevydává vložené od aktualizace 2.3

Podpora SVG 2.3 obsahuje novou sekci nastavení nazvanou „Pokročilý režim“. Uživatelé, kteří vkládali soubory SVG, se musí ujistit, že je toto nastavení zaškrtnuto. Přejděte na hlavní panel > Nastavení > Podpora SVG a zaškrtněte „Pokročilý režim“. Všechna původní nastavení by měla zůstat.

Jak deaktivuji Javascript na klientském rozhraní, pokud nepoužívám vložený SVG?

Pokud přejdete do Nastavení > Podpora SVG na hlavním panelu administrátora můžete povolit nebo zakázat „Pokročilý režim“. Pokud ho necháte deaktivovaný, pokročilé funkce a cizí skript budou odstraněny.

Snažím se používat SVG v přizpůsobení, ale nefunguje to.

Chcete-li, aby SVG fungoval v přizpůsobovacím nástroji, budete muset upravit/přidat nějaký kód do funkčního souboru podřízeného motivu. Zde je skvělý návod jak na to. Důležitou součástí je:

'flex-width'  => true
'flex-height'  => true

Jak přidám animaci do svého SVG?

Budete muset upravit soubor SVG v editoru kódu, abyste mohli přidat třídy CSS ke každému prvku, na který chcete v rámci SVG cílit. Ujistěte se, že je Vaše značka IMG vyměněna za vložený SVG, a pak můžete použít CSS nebo JS k použití animací na prvky ve Vašem souboru SVG.

Proč podpora SVG nefunguje na více stránkách?

Pokud jste nainstalovali síť webů před WordPress 3.5, budete muset odstranit ms-files. Zde je několik zdrojů, které vám pomohou: Dumping ms-files Odstranění ms-files after 3.5.

Proč můj SVG nefunguje ve Visual Composeru?

Pokud používáte podporu SVG s Visual Composerem nebo jinými nástroji pro tvorbu stránek, budete se muset ujistit, že do obrázku můžete přidat vlastní třídu. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je použít jednoduchý textový nebo kódový blok v nástroji Builder k vložení kódu do obrázku. Kromě toho nyní existuje nastavení, které vynutí, aby byli všechny soubory SVG vykreslovány inline.

Jak docílím, aby to fungovalo s pluginem Media Library Assistant?

Musíte přidat typ mime pro svg a svgz do: „MLA Settings > Media Library Assistant > Uploads (tab)“ a pak to funguje.

Recenze

19. 11. 2022
Inconsistant support for a critical plugin. We had to move back to safe-svg plugin due to PHP error and no support at all. Not for production sites
Přečtěte si všech 301 recenzí

Autoři

SVG Support je otevřený software. Následující lidé přispěli k vývoji tohoto pluginu.

Spolupracovníci

Plugin „SVG Support“ byl přeložen do 13 jazyků. Děkujeme všem překladatelům za jejich pomoc.

Přeložte “SVG Support” do svého jazyka.

Zajímá vás vývoj?

Prohledejte kód, podívejte se do SVN repozitáře, nebo se přihlaste k odběru protokolu vývoje pomocí RSS.

Přehled změn

2.5.5

 • More error fixes and general clean up.

2.5.4

 • Fixed errors.

2.5.3

 • Fixed fatal php error.

2.5.2

 • Added some defaults for better security by default.

2.5.1

 • Added missing quotes in uninstall.php.

2.5

 • Cleaned up spelling mistakes and general formatting.
 • Addressed security concern.
 • Added more sanitization options – frontend and admin both supported.
 • Added support for SVG minification.
 • Added ability to choose jQuery or vanilla JS.
 • Added DB cleanup on uninstall.
 • Fixed dimensions fallback.

2.4.2

 • Fixed srcset warning for some premium themes.
 • Fixed original IMG IDs not getting preserved on replacement.
 • Removed some rogue text from featured image box.

2.4.1

 • Fixed issue causing WP-CLI to break.

2.4

 • NEW FEATURE: Added optional SVG sanitization.
 • NEW FEATURE: Added optional SVG minification.
 • Added inline SVG checkbox to Gutenberg featured image.
 • Better Gutenberg support in general.
 • Modified class targeting to allow inline rendering of nested SVGs (any level deep) when you can’t set the IMG class directly.
 • Modified JS to use vanilla JS instead of jQuery.
 • Fixed accessibility issues on settings page.
 • Fixed dimensions metadata issue.
 • Fixed division by 0 issue when SVG had no width or height set.
 • Fixed featured image spacing issue in both classic and block editor.
 • Bumped required PHP version.
 • Removed obsolete admin notice.
 • Removed srcset for SVG files.
 • Removed directory name from filepath metadata.

2.3.21

 • Fixed featured image SVG overlapping container.

2.3.20

 • Fixed admin setting not being escaped when output.

2.3.19

 • Opraveno varování PHP z localize_script v functions/enqueue.php.
 • Přidána kontrola atributu SRC v js/svgs-inline.js.

2.3.18

 • Aktualizovaná adresa URL autora v hlavním souboru pluginu.
 • Aktualizovány dárcovské odkazy.
 • Vyčištěná stránka meta odkazů akce pluginu a nastavení.
 • Vrácena oprava ve functions/attachment.php kvůli tomu, že odstranila meta z jiných příloh.

2.3.17

 • Přidané nastavení pro výběr, zda načíst frontend CSS nebo ne.

2.3.16

 • Oprava pro soubory, které mají deklaraci XML.
 • Oprava varování PHP z widgetu obrázku.
 • Některé malé změny CSS na frontendu při zobrazování příloh médií SVG.

2.3.15

 • Musel jsem odvolat nedávnou opravu varování PHP kvůli narušení některé kompatibility témat.

2.3.14

 • Oprava: Závažná chyba v některých případech při odstraňování staré možnosti z databáze.

2.3.13

 • Oprava: Varování a upozornění PHP z widgetu obrazu při použití souborů SVG a wp_debug byl zapnutý.
 • Upraveno: Lepší front-end CSS pro zobrazování příloh SVG, ať už jako obrázků nebo vložených.
 • Odebráno: položka DB pro zastaralé upozornění správce.

2.3.12

 • Novinka: Nativní karta „Nápověda“ na stránce nastavení podpory SVG.
 • Novinka: Zabalený vložený JS do funkce, takže jej můžete libovolně volat pomocí bodhisvgsInlineSupport();.
 • Upraveno: Spravujte CSS pouze pro cílení na SVG src.
 • Upraveno: Stránka nastavení podpory SVG – trochu byla vyčištěna.
 • Odebráno: Upozornění na aktualizaci verze administrátora.

2.3.11

 • Novinka: Funkce používající spíše rozšířený soubor JS než minifikovanou/komprimovanou verzi (užitečné pro sdružování a minifikaci pomocí externích modulů pro ukládání do mezipaměti).
 • Novinka: Možnost Vynutit vložený SVG. Tato funkce umožňuje vynutit vykreslení všech Vašich souborů SVG inline bez ohledu na použité třídy. Řeší problémy, kdy z nějakého důvodu nemůžete do obrázku přidat vlastní třídu. Například některé prvky obrázku tvůrce stránky. Také řeší změnu cílové třídy v nastavení a nutnost změnit všechna Vaše již vložená média, což vám umožní jednoduše vynutit vykreslení, spíše než aktualizovat všechny třídy.
 • Trochu upraven soubor readme a popisy.
 • Vylepšil nějaký kód v řádku 69 functions/featured-image.php pro řešení varování.
 • Aktualizována značka „Vyžaduje alespoň“ na 4.8 (i když by to mělo fungovat i ve starších verzích, během fáze 4.7 došlo k problémům s jádrem a je čas proto na aktualizaci).

2.3.10

 • Opravené chybějící odkazy na stránce nastavení.

2.3.9

 • Upravený meta odkaz akce pluginu pro stránku nastavení.
 • V celém pluginu byl změněn nějaký jazyk.
 • Přidáno doporučení pro optimalizaci obrazu ShortPixel.
 • Přidáno podmíněné pro kontrolu typu příspěvku podporuje miniatury před nastavením metadat.

2.3.8

 • Přidali jsme několik CSS, aby bylo zajištěno, že se vybrané obrázky budou zobrazovat na produktech WooCommerce, kurzech a lekcích sensei.
 • Oprava: Nastavení třídy automatického vkládání v některých případech odstranilo vybrané obrázky HTML.

2.3.7

 • Přidána kontrola verze WP, aby se zabalila funkce opravy MIME potřebná pro WP v4.7.1 – v4.7.2.
 • Oprava mime přesunuta do souboru typu mime.
 • Upravený kód upozornění administrátora, aby byl přehlednější.
 • Oprava: Problémy s attachment-modal.php s některými servery a externími soubory SVG (podnět od @abstractourist & @malthejorgensen za poskytování oprav, protože jsem nemohl problém důsledně reprodukovat).
 • Kompatibilita: Řádek byl změněn, aby poskytoval širší kompatibilitu, konkrétně pro WordPress Bedrock v zásobníku LEMP.
 • Kompatibilita: Přidán další fragment do JS na podporu IE11 (zřejmě lidé stále používají IE).
 • Přidány další časté dotazy.

2.3.6

 • Novinka: Přidáno polyfill, aby svgs-inline.js fungoval se staršími prohlížeči.
 • Novinka: Sekce pro zanechání recenzí na stránce nastavení.
 • Odstraněno: Redundantní aktivační kód jednorázové aktualizace.
 • Oprava: Chyby hlášené při aktivaci a na stránce nastavení – Související podpůrné vlákno.

2.3.5

 • Revize a úpravy kódu pro zobrazení miniatur.

2.3.4

 • Oprava: Fatální chyba pro některé, protože funkce neměla předponou.

2.3.3

 • Oprava: Chybějící argumenty Varování PHP z nového souboru kontroly atributů.
 • Aktualizujte text stránky nastavení.

2.3.2

 • Upravený kód kontroly atributu, který automaticky vloží naši třídu, aby se vztahoval pouze na soubory SVG.

2.3.1

 • Oprava: Závažná chyba v některých případech z důvodu upozornění správce.

2.3

 • Nová funkce – Pokročilý režim: umožňuje vypnout pokročilé funkce a jednoduše nahrát soubory SVG jako normální obrázky. Toto přidání také umožňuje uživatelům vypnout skript přidaný do rozhraní frontend ponecháním nezaškrtnutého rozšířeného režimu.
 • Nová funkce – Podpora doporučených obrázků: Pokud je Vaším doporučeným obrázkem SVG, po uložení příspěvku se zobrazí zaškrtávací políčko pro vykreslení vložené SVG (pouze v pokročilém režimu).
 • Výkon – Zastavte vložení JS do běhu, pokud zdrojem obrazu není SVG.
 • Přidána nová šablona stylů pro stránku nastavení.
 • Přesunul soubory SCSS do své vlastní složky.
 • Změněný odkaz na darování, abych ho mohl sledovat a řádně Vám poděkovat za Vaše štědré dary.
 • Přidán odkaz hodnocení na stránky nastavení a médií.
 • Vyčištěno formátování kódu, přidáno více komentářů.
 • Přidána kontrola verze pluginu.
 • Přidáno upozornění, aby si lidé byli vědomi, že bude možná nutné zapnout pokročilý režim.

2.2.5

 • Oprava: Zobrazení miniatur SVG v modálních přílohách.

2.2.4

 • Oprava: Přidaná funkce pro dočasné řešení problému s nahráváním ve WP 4.7.1

2.2.32

 • Změněna textová domény tak, aby odpovídala slimáku pluginu pro lokalizaci.

2.2.31

 • Pokus o opravu schopnosti překládat

2.2.3

 • Upravený kód v svg-support/js/svg-inline.js and svg-support/js/min/svg-inline-min.js povoluje JS kontrolu prvků SVG a zjišťuje, zda byly načteny (značka IMG byla vyměněna). Děkuji laurosello za tento návrh a příspěvek kódu.
 • Opravené miniatury SVG, které se nezobrazovaly správně v zobrazení seznamu knihovny médií.
 • Vyčistil kód a trochu komentoval.
 • Přidán překlad pro španělštinu. Díky Apasionados del Marketing za překlad.

2.2.2

 • Změněna další anonymní funkce v svg-support/functions/thumbnail-display.php, která u některých způsobovala chyby.

2.2.1

 • Změněna anonymní funkce v řádku 15 svg-support/functions/thumbnail-display.php, aby se zabránilo fatálním chybám ve starších verzích PHP.

2.2

 • Přidána podpora pro zviditelnění miniatur SVG na všech obrazovkách knihovny médií.
 • Přidáno SVGZ k typům mimů.
 • Při vkládání souborů SVG automaticky odstraní atributy šířky a výšky.
 • Přidaná schopnost zvolit, zda se cílová třída automaticky vloží do značek img, nebo ne, zbaví výchozí třídy WordPress.
 • Přidána možnost zvolit, zda bude výstup skriptu v zápatí – true nebo false.
 • Blokovaný přímý přístup k souborům PHP.
 • Přidána podpora SCSS pomocí CodeKit – minifikovaných souborů CSS + JS.
 • Aktualizovaný pravopis pro nesprávný název funkce.
 • Z důvodu konzistence změněno formátování komentářů napříč všemi soubory.
 • Přidán odkaz na $ 25 Kredit zdarma na GoWebben na stránce nastavení.
 • Testováno na WordPress 4.3.
 • Aktualizovaný soubor Readme.

2.1.7

 • Testováno na WordPress 4.0 a přidány ikony pluginu pro nové rozhraní.

2.1.6

 • Přidána chybějící závislost jQuery v /functions/enqueue.php (Upozornil walbach) – načítal SVG Podporu JS před jQuery.

2.1.5

 • Přidán srbský překlad, předložil Ogi Djuraskovic.

2.1.4

 • Opravený odkaz na nastavení pluginu (na stránce pluginů)
 • Přidány další odkazy – Podpora & Darovat
 • Stránka nastavení byla trochu upravena
 • Vyčištěná stránka nastavení pomocí CSS
 • Trochu jsem uspokojil své tendence k OCD

2.1.3

 • Přidán soubor plugin_action_links pro vlastní nabídky na stránce pluginu.

2.1.2

 • Vyčištěný kmen, tagy a soubor readme.txt, aby se zobrazil správný seznam změn a upozornění na aktualizaci.

2.1.1

 • Opravený podmíněný soubor JS – pracoval v místním testování, ale ne živě.

2.1

 • Aktualizace jazykových souborů pro lokalizaci.

2.0

 • Přidána stránka nastavení správce s pokyny a možnostmi omezení pouze na použití správcem a nastavení vlastní cílové třídy CSS.
 • Celý plugin byl kompletně přepsán a nově strukturován.
 • Přidána možnost omezit nahrávání SVG pouze na správce.
 • Přidáno pole pro vlastní cílovou třídu CSS.
 • Přidána šablona stylů na stránku nastavení správce.

1.0

 • První vydání.