Privacy

Weby WordPress.org (dále jen „WordPress.org“) odkazují na stránky hostované na WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org a na dalších příbuzných doménách a subdoménách. Tyto zásady ochrany soukromí popisují, jak WordPress.org používá a chrání vaše osobní údaje. Hlavní tým WordPressu se zavazuje chránit vaše soukromí. Pokud poskytnete osobní údaje prostřednictvím WordPress.org, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s těmito zásadami.

Návštěvníci webu

Stejně jako většina správců webu, WordPress.org shromažďuje informace neumožňující přímou identifikaci, které běžně poskytují webové prohlížeče a servery, jako například typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující web a datum a čas každého požadavku uživatele. Důvod shromažďování údajů tohoto typu na WordPress.org je lépe pochopit, jak uživatelé WordPress.org web používají. Jednou za čas může WordPress.org zveřejnit tyto neosobní informace v přehledu, např. publikováním zprávy o trendech používaní webu.

WordPress.org také shromažďuje potenciální osobní informace jako je Internet Protokol (IP) adresy. WordPress.org nepoužívá IP adresy k identifikování návštěvníků, nicméně, a nezveřejňuje tyto informace, za jiných okolností, než níže uvedených případů pro osobní informace.

Shromažďování osobních informací

Někteří návštěvníci WordPress.org si zvolili takovou interakci s WordPress.org, která vyžaduje WordPress.org shromažďování osobních údajů. Množství a typ údajů, které WordPress.org shromažďuje, záleží na typu interakce. Například, žádáme uživatele , kteří používají naše fóra, aby nám poskytli uživatelské jméno a e-mailovou adresu.

V každém případě WordPress.org shromažďuje tyto informace pouze tehdy, je-li to nezbytné, nebo vhodné pro splnění účelu interakce návštěvníků s WordPress.org. WordPress.org nezveřejňuje jiné osobní informace, než je popsáno níže. A návštěvníci mohou vždy odmítnout poskytnout osobní informace s upozorněním, že jim to může bránit v zapojení do určitých činností souvisejících s webem, jako je například zakoupení vstupenky na WordCamp.

Veškeré informace shromážděné na WordPress.org budou zpracovány v souladu s legislativou GDPR.

Ochrana určitých osobních informací

WordPress.org uvádí potencionálně osobní informace a osobní informace pouze těm správcům projektů, zaměstnancům, smluvním partnerům a přidruženým organizacím, které (i) potřebují tyto informace znát, aby je mohly zpracovat jménem WordPress.org, nebo aby mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím WordPress.org, a (ii) které se dohodly, že je nesdělí ostatním. Někteří z těchto zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací se mohou nacházet mimo zemi vašeho trvalého bydliště; používáním WordPress.org souhlasíte s přenosem těchto informací.

WordPress.org nebude nikomu pronajímat ani prodávat potenciálně osobní informace ani osobní informace. Kromě administrátorů projektů, zaměstnanců, smluvních partnerů a přidružených organizací, jak je popsáno výše, WordPress.org zveřejňuje potencionálně osobní informace a osobní informace pouze v případě, kdy to vyžaduje zákon, pokud dáte svolení k tomu, aby vaše informace byly sdíleny, nebo pokud WordPress.org v dobré víře věří, že zveřejnění je přiměřeně nutné k ochraně majetku nebo práv WordPress.org, třetích stran nebo veřejnosti.

Pokud jste registrovaným uživatelem na webu WordPress.org a poskytli jste svou e-mailovou adresu, WordPress.org vám může příležitostně zaslat e-mail s informacemi o nových funkcích, požádat o zpětnou vazbu nebo vás informovat o tom, co se děje s WordPress.org a jeho produkty. Tento druh informací je však sdělován především prostřednictvím našeho blogu, a proto očekáváme, že e-maily budou zasílány co nejméně.

Pokud nám zašlete žádost (např. prostřednictvím e-mailu podpory, nebo prostřednictvím jednoho z našich mechanismů zpětné vazby), vyhrazujeme si právo jej zveřejnit, aby nám pomohla objasnit nebo odpovědět na vaši žádost, nebo nám pomohla podpořit ostatní uživatele. WordPress.org přijímá veškerá nezbytně nutná opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zničením potenciálně osobních informací a osobních informací.

Využívání soukromých informací

Nepoužijeme informace, které nám poskytnete, používáme k registraci účtu, k účasti na našich akcích, k zasílání newsletterů, k využívání některých dalších služeb nebo k účasti na otevřeném softwaru projektu WordPress jakýmkoliv jiným způsobem.

Nebudeme prodávat nebo šířit Vaše osobní údaje třetím stranám bez toho aniž by jste nám dali povolení nebo aniž by to vyžadoval zákon.

Rádi bychom Vám zaslali e-mailovou marketingovou komunikaci, která vás může čas od času zajímat. Pokud jste již s marketingem souhlasili, můžete se z něj později odhlásit.

Máte právo kdykoli ukončit přijímání marketingových informací. Pokud si nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely, klikněte prosím na odkaz pro odhlášení v dolní části e-mailu.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Spoléháme na jednu, nebo více následujících podmínek zpracování:

 • naše legitimní zájmy při účinném poskytování informací a služeb
 • výslovný souhlas, který jste nám dali
 • právní závazky

Přístup k datům

Máte právo zažádat o kopii informací, které o vás máme. Pokud byste chtěli kopii některých nebo všech svých osobních údajů, postupujte podle pokynů na konci této sekce.

Všechna data poskytovaná účastníky WordCampu mohou být zobrazena a změněna účastníkem prostřednictvím přístupového URL tokenu, který je odeslán e-mailem při potvrzení úspěšného zakoupení vstupenky.

Uživatelské účty WordPress.org lze upravovat podle následujících kroků:

 1. Přejděte na adresu https://login.wordpress.org/ a zadejte uživatelské jméno a heslo.
 2. Budete přesměrováni na https://profiles.wordpress.org/uzivatelske_jmeno.
 3. Klikněte na odkaz „Edit“, vedle svého uživatelského jména.

Chcete-li požádat o přístup k údajům svého účtu, postupujte násleodvně:

 1. Přejděte na adresu https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/.
 2. Zadejte svou e-mailovou adresu.
 3. Klikněte na „Accept Declaration and Request Export“.

Poznámka: Pokud máte účet WP.org, před odesláním žádosti je doporučeno přihlášení k účtu, kterého se požadavek týká.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme v našich systémech uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro úspěch open source projektu WordPress a programů podporujících WordPress.org. Kontaktní informace (např. Informace v e-mailových seznamech) uchováváme, dokud se uživatel neodhlásí nebo nepožádá o odstranění těchto informací z našich systémů. Pokud se rozhodnete odhlásit se z odběru, budeme o vás moci uchovávat určité omezené informace, abychom mohli vyhovět vašemu požadavku.

WordPress.org neodstraní osobní údaje z protokolů nebo záznamů nezbytných k provozu, vývoji nebo archivům open source projektu WordPress.

WordPress.org bude udržovat data účastníků WordCampu po dobu 3 let, aby lépe sledoval a podporoval růst komunity, poté automaticky odstranit nedůležité údaje shromážděné prostřednictvím registrace. Jména účastníků a e-mailové adresy budou uchovány po dobu neurčitou, aby byla zachována naše schopnost reagovat na zprávy o kodexu chování.

Na webech WordCamp.org jsou bankovní/finanční data shromážděná jako součást žádosti o úhradu cestovného vymazána z WordCamp.org 7 dní po vyřízení platby. Důvodem 7denní retenční doby je předejít opakovanému zadávání bankovních údajů v případě selhání pořadatelů, nebo pokud byla platba označena jako „Zaplacena“ omylem. Faktury a daňové doklady s výdaji WordCampu jsou uchovávány po dobu 7 let po ukončení auditu kalendářního roku na základě pokynů našich finančních poradců (auditorů a účetních).

Pokud je zažádán nebo požadován výmaz, provedeme anonymizaci údajů subjektů a/nebo odstraníme jejich informace z veřejně přístupných stránek, pokud by vymazání údajů porušilo základní systémy nebo poškodilo protokoly nebo záznamy nezbytné pro provoz, vývoj nebo záznamy archivů open source projektu WordPress.

Chcete-li požádat o smazání účtu a souvisejících údajů, postupujte následovně:

 1. Přejděte na adresu https://wordpress.org/about/privacy/data-erasure-request/.
 2. Zadejte svou e-mailovou adresu.
 3. Klikněte na „Accept Declaration and Request Permanent Account Deletion“.

Poznámka: Pokud máte účet WP.org, před odesláním žádosti je doporučeno přihlášení k účtu, kterého se požadavek týká.

Práva ve vztahu k vašim informacím

Můžete mít určitá práva vyplývající, ze zákona o ochraně osobních údajů, ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme. Zejména můžete mít právo na:

 • podání žádosti o kopii osobních údajů, které o vás máme
 • podání žádosti, abychom aktualizovali osobní údaje, které o vás uchováváme, nebo abychom osobní údaje, které považujete za nesprávné, nebo neúplné opravili
 • podání žádosti, abychom odstranili osobní údaje, které o vás uchováváme v jednotlivých systémech, nebo abychom omezili způsob, jakým tyto osobní údaje používáme (informace o smazání z archivů naleznete v části „Uchování osobních údajů“)
 • podat námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů; a/nebo
 • odebrat souhlas se zpracováním osobních údajů (v rozsahu, v jakém je toto zpracování založeno na souhlasu; souhlas je jediný přípustný základ pro zpracování).

Pokud chcete tato práva uplatnit nebo pochopit, zda se na vás tato práva vztahují, postupujte podle pokynů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odkazy třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou. V případě, že přejdete na tento odkaz a poskytnete informace třetí straně na jejich webových stránkách, nejsme zodpovědní za poskytnuté data. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na stránky, které jsou vyčtené na začátku tohoto dokumentu. I v případě, že je odkaz na stránky třetích stran zveřejněn na našem webu, po příchodu na daný web si přečtěte jejich zásády ochrany osobních údajů.

Souhrnné statistiky

WordPress.org může shromažďovat statistiky o chování uživatelů jejich webu. Například, WordPress.org může zveřejnit kolikrát byla určitá verze WordPressu stažena, nebo může zveřejnit které pluginy jsou nejoblíbenější na základě dat získaných z api.wordpress.org, a webovou službou používanou instalacemi WordPressu pro kontrolu nové verze WordPressu, šablon a pluginů. Avšak, WordPress.org nezveřejňuje jiné informace, než ty, které jsou popsány v těchto zásadách.

Cookies

Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, se navíc shromažďují automaticky pomocí „souborů cookies“. Soubory cookies jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, určené ke shromažďování standardních informací z internetového protokolu a informací o chování návštěvníků. Tyto informace slouží ke sledování návštěvnosti webu a ke kompilaci statistických zpráv o činnosti webů.

Další informace o tom, jaké soubory cookies na WordPress.org shromažďují které informace, naleznete v zásadách pro soubory cookies.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

I když je pravděpodobné, že většina změn bude drobná, WordPress.org může občas změnit své zásady ochrany osobních údajů na základě uvážení WordPress.org. WordPress.org vybízí návštěvníky, aby tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda neobsahuje jakékoliv změny v zásadách ochrany osobních údajů. Další používání těchto stránek po jakékoli změně těchto zásad ochrany osobních údajů bude bráno jako souhlas s provedenými změnami.

Kontakt

V případě, že se nás chcete zeptat na cokoli ohledně zásad ochrany osobních údajů nebo ohledně informací, které o Vás uchováváme, napište nám na e-mail dpo@wordpress.org.

Creative Commons License