wp2syslog

wp2syslog — Global logging facility for WordPress (WPsyslog revisited)


psicosi448 200+ aktivních instalací Testováno s WP 4.2.26 Aktualizováno před 1 rokem

Upload Scanner

Scan all uploaded files with ClamAV or your favorite malware scanner


Kurt Payne 80+ aktivních instalací Testováno s WP 3.4.2 Aktualizováno před 8 roky