wp2syslog

wp2syslog — Global logging facility for WordPress (WPsyslog revisited)


psicosi448 200+ aktivních instalací Testováno s WP 4.2.28 Aktualizováno před 2 roky

Upload Scanner

Scan all uploaded files with ClamAV or your favorite malware scanner


Kurt Payne 60+ aktivních instalací Testováno s WP 3.4.2 Aktualizováno před 8 roky

Security Audit

Cyber Security plug-in to provide auditing capability for your websites


Titan Labs Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.4.2 Aktualizováno před 3 měsíci