Regenerate thumbnails and delete unused thumbnails

Regenerate thumbnails & Optimize images. click on regenerate button & regenerate thumbnails or delete unused…


wpregenerate 20+ aktivních instalací Testováno s WP 5.2.2 Aktualizováno před 2 měsíci