Plot.wp

Add JSON-based plots to posts and pages using the plotly.js API


Dewey Dunnington 30+ aktivních instalací Testováno s WP 4.6.28 Aktualizováno před 7 roky

GNUPlot

Embeds GNUPlot charts inside your Wordpress posts, without the need for GNUPlot on your webhost.


Mohamed Ibrahim 10+ aktivních instalací Testováno s WP 2.6 Aktualizováno před 16 roky

Fotherplot

A WordPress plugin for plotting some data in a custom field against time. It uses…


Tom Fotherby 10+ aktivních instalací Testováno s WP 3.3.2 Aktualizováno před 12 roky