Sheets2Table

A simple to use plugin that builds an HTML table from a Google Sheet.


Tony Hetrick 70+ aktivních instalací Testováno s WP 4.2.34 Aktualizováno před 7 roky