Integrate Firebase

Integrate Firebase is a plugin that helps to integrate Firebase features to WordPress


dalenguyen 1 000+ aktivních instalací Testováno s WP 5.9.7 Aktualizováno před 2 roky

Firepress

Preview Firebase data in Wordpress


Michael Auer 10+ aktivních instalací Testováno s WP 4.6.26 Aktualizováno před 7 roky

WordPress Post FCM

Notify your users of new posts with Firebase cloud messaging (FCM) for Android and iOS.…


Mfornyam Emil 10+ aktivních instalací Testováno s WP 5.4.13 Aktualizováno před 3 roky

HI FCM

This plugin gives you the ability to push notifications through Firebase Cloud Messaging


AbdallahMohammed Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.7.9 Aktualizováno před 2 roky

DEC firebase plugin

This is a plugin to manage firebase realtime database. Firebase is a platform which can…


DEC IT Team Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.6.11 Aktualizováno před 3 roky