If Shortcode

This plugin provides an "if" shortcode to conditionally render content.


geomagas 200+ aktivních instalací Testováno s WP 4.1.40 Aktualizováno před 9 roky