If Shortcode

This plugin provides an "if" shortcode to conditionally render content.


geomagas 200+ aktivních instalací Testováno s WP 4.1.37 Aktualizováno před 8 roky