Clone Posts

Easily clone (duplicate) Posts, Pages and Custom Post Types, including their custom fields (post_meta)


George Pattihis 10 000+ aktivních instalací Testováno s WP 6.0.3 Aktualizováno před 6 měsíců