404 Redirect

Redirect all 404 errors to a specific page


Jamal Teri 300+ aktivních instalací Testováno s WP 4.5.31 Aktualizováno před 8 roky

PASA Link Redirect

A simple WordPress plugin to mange website link redirects.


Sahil Buddhadev Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.5.14 Aktualizováno před 3 roky