Wonder Video Embed

Embed MP4, Youtube, Vimeo, Wistia videos to the sidebar widget, WordPress posts and pages.


Magic Hills Pty Ltd 8 000+ aktivních instalací Testováno s WP 5.5.3 Aktualizováno před 8 měsíci

Automatic YouTube Gallery

Build dynamic video galleries by simply adding a YouTube USERNAME, CHANNEL, PLAYLIST, SEARCH TERM or…


Team Plugins360 2 000+ aktivních instalací Testováno s WP 5.6.2 Aktualizováno před 3 měsíci

Responsive Videos

An easy way to add mobile responsive videos to your posts, pages, widgets, and other…


Square One Media 100+ aktivních instalací Testováno s WP 4.8.15 Aktualizováno před 3 roky

Easy Video Publisher

Easy Video Publisher quickly publish YouTube videos, use to Import YouTube videos from one or…


Uriel Wilson Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.7 Aktualizováno před 1 měsícem