WP Mail Log

Log all calls to wp_mail() to a file wp-content/plugins/wp-mail-log/wp-mail-log.txt for debugging. Delete this file afterwards.


Callum Macdonald 200+ aktivních instalací Testováno s WP 3.1.4 Aktualizováno před 9 roky

Launchpad WP SMTP

Launchpad WP SMTP can help us to send emails via SMTP instead of the PHP…


Vinhdd Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.2.5 Aktualizováno před 10 měsíci