Demo Import Kit

The plugin simply import and export customizer, Widget and content data.


ThemeInWP 10 000+ aktivních instalací Testováno s WP 6.1.6 Aktualizováno před 1 rokem

UnfoldWP Import Companion

UnfoldWP Import Companion eases the process of one click importing starter templates for UnfoldWP themes.…


UnfoldWP 400+ aktivních instalací Testováno s WP 6.4.4 Aktualizováno před 2 měsíce