Pingchecker

Scans post for links, checks if they are pingeable and sends pingbacks with results returned,…


Tony Hayes 10+ aktivních instalací Testováno s WP 3.1.4 Aktualizováno před 12 roky

Remove XML-RPC Pingback

Disable Pingback method from XML-RPC by simply removing it. This plugin is working with WordPress…


Hybrid Webs Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.3.14 Aktualizováno před 3 roky