XML Sitemap & Google News

XML and Google News Sitemaps to feed the hungry spiders. Multisite, WP Super Cache, Polylang…


RavanH 100 000+ aktivních instalací Testováno s WP 5.4.1 Aktualizováno před 2 měsíci

SiteTree

A sitemap maker for WordPress.


Luigi Cavalieri 6 000+ aktivních instalací Testováno s WP 5.4.1 Aktualizováno před 4 dny

XML News Sitemap

This plugin provides a highly-configurable Google News XML Sitemap for WordPress.


Justin Norton 200+ aktivních instalací Testováno s WP 4.9.x Aktualizováno před 2 roky

LH Sitemaps

Sitemaps done right, decisions, not options


Peter Shaw Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.2.6 Aktualizováno před 7 měsíci