XML Sitemap & Google News

XML and Google News Sitemaps to feed the hungry spiders. Multisite, WP Super Cache, Polylang…


RavanH 90 000+ aktivních instalací Testováno s WP 5.4.2 Aktualizováno před 6 měsíci

SiteTree

A sitemap maker for WordPress.


Luigi Cavalieri 6 000+ aktivních instalací Testováno s WP 5.5.1 Aktualizováno před 3 dny

XML News Sitemap

This plugin provides a highly-configurable Google News XML Sitemap for WordPress.


Justin Norton 200+ aktivních instalací Testováno s WP 4.9.x Aktualizováno před 3 roky