Gravajax Registration

Adds a Gravatar to your blog's registration page that is updated via AJAX when a…


Alex Cragg Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 2.9-rare Aktualizováno před 12 roky