WordPress Importer

Import posts, pages, comments, custom fields, categories, tags and more from a WordPress export file.


wordpressdotorg 3 1 000 000+ aktivních instalací Testováno s WP 6.4.4 Aktualizováno před 3 měsíce

Blogger Importer

Imports posts, images, comments, and categories (blogger tags) from a Blogger blog then migrates authors…


wordpressdotorg 70 000+ aktivních instalací Testováno s WP 6.4.4 Aktualizováno před 4 měsíce

RSS Importer

Import posts from an RSS feed.


wordpressdotorg 40 000+ aktivních instalací Testováno s WP 6.4.4 Aktualizováno před 3 měsíce

DotClear Importer

Import categories, users, posts, comments, and links from a DotClear blog.


wordpressdotorg 40+ aktivních instalací Testováno s WP 4.1.40 Aktualizováno před 6 roky

TextPattern Importer

Import categories, users, posts, comments, and links from a TextPattern blog.


wordpressdotorg 30+ aktivních instalací Testováno s WP 6.4.4 Aktualizováno před 3 měsíce