WP Front Admin

Front-End Admin Panel for Posts, Pages & Custom Post Types Custom Fields


hwk Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 4.7.28 Aktualizováno před 7 roky

Easy Filtering

Filter posts and custom posts by terms for a selected taxonomy


Fco Palacios Chaves Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.2.20 Aktualizováno před 4 roky