Blunt Cache

Simple Fragment and Object Caching using WP Transients API


John A. Huebner II 30+ aktivních instalací Testováno s WP 4.9.15 Aktualizováno před 3 roky

LH Paragraph Ids

LH Paragraph Ids is a WordPress plugin that adds paragraph level ids elements to singular…


Peter Shaw Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.5.1 Aktualizováno před 2 dny