WP Favorite Posts

Allows visitors to add favorite posts. This plugin use cookies for saving data so unregistered…


Huseyin Berberoglu 8 000+ aktivních instalací Testováno s WP 5.5.12 Aktualizováno před 3 roky

My Favorites

Save user's favorite posts and list them.


Takashi Matsuyama 1 000+ aktivních instalací Testováno s WP 6.0.5 Aktualizováno před 1 rokem