Crypto Donations

A small graphical widget to receive donations with crypto currencies. Include them wherever you want.


b1ue Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.2.5 Aktualizováno před 1 měsícem