Simple Stripe checkout buttons

An easy to accept payements using Stripe-hosted payment page that lets you collect payments quickly.


ognjenpetrovic Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 5.6.11 Aktualizováno před 2 roky

WC Buy Now Button

WC Buy Now Button is a very useful WordPress plugin for adding Buy Now Button…


HabibCoder Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 6.2.2 Aktualizováno před 1 měsíc