Auto Trash Delete

Set the number of days to use before deleting items in the trash.


NeONBRAND 20+ aktivních instalací Testováno s WP 4.3.29 Aktualizováno před 7 roky