WP reCaptcha

Add Google reCaptcha to WordPress forms. Easy to add, advanced security for your forms.


WPreCaptcha.com 200+ aktivních instalací Testováno s WP 5.8.9 Aktualizováno před 3 roky

GNA Google reCAPTCHA

This plugin allows you to implement Google reCAPTCHA (CAPTCHA) into your web forms.


Chris Dev 10+ aktivních instalací Testováno s WP 4.7.28 Aktualizováno před 8 roky