Heartbeat Control

Allows you to easily manage the frequency of the WordPress heartbeat API.


WP Rocket 100 000+ aktivních instalací Testováno s WP 5.8.7 Aktualizováno před 2 roky

Amuga Ajax Log

Amuga Ajax Log is a tool built for troubleshooters who need to know what is…


Amuga Themes 40+ aktivních instalací Testováno s WP 5.5.12 Aktualizováno před 3 roky