Plugin nebyl testován na 3 nejnovějších verzích WordPressu. Nemusí už být tedy podporován a u novějších verzí WordPressu může mít problémy s kompatibilitou a může být nestabilní.

Gsheet Contact Addons & ShortCode

Popis

Plugins by Viet Nam Convert: https://webnganh.vn/ – https://ifnt.vn/
Plugin hỗ trợ khởi tạo các khung liên hệ của Contact Form 7 đưa về Google Sheet và có thể sử dụng chung cùng với Contact Form 7 gửi về cùng 1 thời điểm.
Để sử dụng cả phần gửi mail về Gmail hãy tải thêm SMTP Plugins.

Demo

Link demo: http://shop.okechua.com/test/

Google Sheet to Check submitted Data link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEoqhqtSRnMOTnuHSo5XMteKPLS5jrLBUUfURJ-mr9Y/

Version 1.0.2

Cập nhật và sửa lại lỗi gửi về Gmail.

Snímky obrazovky

  • Màn hình kích hoạt API Google Sheet
  • Màn hình bên trong cài đặt cho từng Contact Form hợp lệ.

Nejčastější dotazy

Setting APi Google tab ?

  • Admin Panel > Contact Form 7 > Google Sheet Contact > List Form > Tab Google Sheets CF7

Price plugins ?

  • Free

Recenze

16. 9. 2021
Tôi đã cài và sử dụng rất tốt, vừa nhận được mail từ Cf7 và nhận trong Google Sheet driver. mong là sắp tới có thêm các tính năng thêm cho plugin
Přečtěte si 1 recenzi

Autoři

Gsheet Contact Addons & ShortCode je otevřený software. Následující lidé přispěli k vývoji tohoto pluginu.

Spolupracovníci

Přehled změn

1.0.1

Update JS check API

1.0.2

Update code suitable version WordPress