Plugin nebyl testován na 3 nejnovějších verzích WordPressu. Nemusí už být tedy podporován a u novějších verzí WordPressu může mít problémy s kompatibilitou a může být nestabilní.

Ludou Simple Vote

Popis

在WordPress中实现简单的支持/反对投票插件,界面样式模仿Discuz!,使用WordPress的自定义栏目来记录投票得分。卸载该插件后将会自动删除插件创建的自定义栏目。

这个插件使用cookie来实现简单的防作弊的功能,如果访客的浏览器关闭了cookie功能将无法投票,启动cookie后在只能对同一篇文章投一次票。

使用说明

在后台启动该插件即可开始使用,打开博客的文章页,内容底部可看到投票按钮。

Instalace

 1. 下载插件,解压缩,你将会看到一个文件夹ludou-simple-vote,然后将其放置到插件目录下,插件目录通常是 wp-content/plugins/
 2. 在后台对应的插件管理页激活该插件 Ludou Simple Vote
 3. 完成

卸载插件

 1. 进入后台 -> 插件,停用 选择 Ludou Simple Vote
 2. 如果您打算不再使用该插件,您可以将wp-content/plugins/ludou-simple-vote/目录删除;

Nejčastější dotazy

投票排行

如果你想在侧边栏或博客的其他地方显示投票排行榜,显示一个按投票得分排序的文章标题列表,可以使用以下代码:

<?php
  $hight_voting = $wpdb->get_results("SELECT post_title, ID
    FROM $wpdb->posts,$wpdb->postmeta
    WHERE meta_key = 'ludou_ratings_score'
    AND ID = post_id
    ORDER BY meta_value DESC
    LIMIT 10");
?>
<ul>
  <?php foreach($hight_voting as $vote_post) : ?>
  <li><a href="<?php echo get_permalink( $vote_post->ID ); ?>" title="<?php echo $vote_post->post_title; ?>"><?php echo $vote_post->post_title; ?></a></li>
  <?php endforeach; ?>
</ul>

Recenze

Pro tento plugin nejsou žádné recenze.

Autoři

Ludou Simple Vote je otevřený software. Následující lidé přispěli k vývoji tohoto pluginu.

Přehled změn

1.0

 • 第一个版本

1.1

 • 增强了反作弊功能,优化了部分代码

1.2

 • 优化AJAX运行方式,提高兼容性