Plugin nebyl testován na 3 nejnovějších verzích WordPressu. Nemusí už být tedy podporován a u novějších verzí WordPressu může mít problémy s kompatibilitou a může být nestabilní.

百度云附件 BCS-Support

Popis

该插件支持使用百度云存储BCS作为附件存储空间。
This is a plugin that use Baidu Cloud Storage(BCS) for attachments remote saving.

在百度BAE上支持xmlrpc。
Support xmlrpc on Baidu App Engine(BAE).

详见http://blog.gimhoy.com/archives/bcs-support.html.
For more details, please visit http://blog.gimhoy.com/archives/bcs-support.html.

Github开源项目:https://github.com/Gimhoy/BCS-Support/

Instalace

  1. 下载,解压缩并上传到WordPress插件目录
  2. 在插件管理后台激活插件
  3. 工具 > BCS Setting

  4. Download, unzip and upload to your WordPress plugins directory

  5. activate the plugin within you WordPress Administration Backend
  6. Go to Tools > BCS Setting

Nejčastější dotazy

请访问 http://blog.gimhoy.com/archives/bcs-support.html.
Please visit http://blog.gimhoy.com/archives/bcs-support.html.

Recenze

Pro tento plugin nejsou žádné recenze.

Autoři

百度云附件 BCS-Support je otevřený software. Následující lidé přispěli k vývoji tohoto pluginu.

Spolupracovníci

Přehled změn

v1.2.3
可自行修改上传路径 Now you can change your upload path!
修复xmlrpc上传路径bug Fixed the path bug of uploading xmlrpc.

v1.2.2
修复一个小bug Fixed a bug.

v1.2.1
修复上一版中的bug Fixed a bug.
增加反盗链设置,可自行选择是否设置反盗链,并可自己设置域名 Add anti-stealing-link setting.
其他优化 Other optimized

v1.2.0
增加防盗链功能!Add anti-stealing-link function!

v1.1.0
增加删除功能,后台删除文件时会同步删除BCS中的文件(Thanks Loveyuki(loveyuki@gmail.com))

v1.0.2
1.新增对xmlrpc的支持,可直接用Windows Live Writer发布文章
2.文件保存目录更改为 bucket/blog/年月/文件名 如archives/blog/201303/bcs-support.zip